G r a f o l ó g i a


A grafológia- a pszichológia társtudományaként- kézírás és rajz alapján térképezi fel az ember személyiségjegyeit. Vizsgálati módszereivel pontos megállapítások tehetők a személyiségre. Számos kérdésre lehet választ kapni egy kézzel írott szöveg, esetleg egy rajz alapján. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma személyiség, s két egyforma írás sem. 

A grafológiai elemzés célja mélyíteni az önismeretet, választ adni az életút során felvetődő kérdésekre, legyen az pályaválasztás, párkapcsolat, nehéz élethelyzet, döntésmeghozatal, vagy bármely más terület. Grafológusként a szellemi, lelki állapotot térképezzük fel, ez alapján válaszolunk. Sokszor érthetetlen, hogyan olvasható ki annyi minden a kézírásból, vagy a rajzokból.

Gyakran merül fel ez a kérdés: Honnan tudja? Mély ez a tudományág. Az agy, a lélek, írás- és rajz elemekben kódolva küldi üzeneteit, melyet mi, grafológusok értelmezünk. Az elemzés során tett minden egyes megállapítás konkrét jele megmutatható az írásban, rajzban.

A grafológia módszerét számos országban alkalmazzák, főként mert kevés eszközt igénylő, gyors, pontos, megbízható. Példaként állítható Franciaország (innen indult az újkori grafológia), ahol a klinikai gyakorlatba is beépítették ezt a vizsgálati módszert. Napjainkban Magyarországon nem ilyen kedvező a helyzet, de bízom benne, hogy előbb – utóbb nálunk is elnyeri méltó helyét ez a fiatal tudományág.

Grafológia

magánszemélyeknek

Tovább...

Grafológia

cégeknek

Tovább...

Grafológia

iskoláknak

Tovább...