Általános Szerződési Feltételek – keziras-elemzes.hu 

Üdvözlöm a Bánszki Ildikó e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a  keziras-elemzes.hu (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF -ben foglaltakat.

1. A szolgáltató
Név:Bánszki Ildikó e.v.
Székhely:5600 Békéscsaba, Omaszta utca 42.
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Omaszta utca 42.
Nyilvántartási szám:  52094116
Adószám:  77702188-1-24
Statisztikai számjel:  77702188-9609-231-04
Fő tevékenység: 960904 – Grafológus szolgáltatás
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank
Számlaszám:  10700165-69254525-51100005
E-mail cím: info@keziras-elemzes.hu
Telefonszám: +36-30/582-3668 (H-P 10.00-16.00 időszakban érhető el).
Webhosting szolgáltató:WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

2. Felhasználási feltételek
2.1 Felelősség
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Pl.: gépelési hiba vagy bármely más elírás, hibásan felvitt adat.
Amennyiben a leírásokban, adatokban hibát észlel, jelezze! Kizárólag a termék ára és a postaköltség kerül visszatérítésre, amennyiben e hiba miatt tévesen rendeli meg a terméket!

2.2 Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF -ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.keziras-elemzes.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon folytatott tevékenység
Tájékoztatás, szolgáltatások leírása és reklámozása, ajándékutalvány értékesítése.

4. A honlapon történő vásárlás

4.1 Termék

Az Ajándékutalvány ára és pontos tartalma a honlapon feltüntetett. Az ajándékutalvány sorszámmal ellátott. Az Ajándékutalvány termék színe eltérő lehet – monitor beállítás, képernyő színvilága miatt mutatkozhat eltérés, az ezekből fakadó különbségért Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

4.2 Megrendelés

Megrendelés kizárólag a Honlapon adható le.

A megrendelés teljesítéséhez az űrlapon a szükséges jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:

  • Név
  • Számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám
  • Szállítási cím: város, irányítószám, utca név, házszám
  • Email cím, telefonszám
  • Megajándékozott neve – névre szóló Ajándékutalvány esetén
  • Megrendelt termék megnevezése, mennyisége

Felhasználó az űrlapon tud a szállítási és fizetési módok közül választani. A kiválasztott módok az email elküldését követően nem változtathatóak meg.

Felhasználónak lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.
A megrendelés véglegesítéséhez a Felhasználó ismeri és elfogadja a hatályos ÁSZF –et.
A „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről email-ben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést bármikor ki is nyomtathatja. Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.
Felhasználó jogosult a hírlevélre való feliratkozását bármikor törölni az info@keziras-elemzes.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről (maximum 15 munkanap). Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

Az űrlapon megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

A rendelés során téves vagy hibásan megadott adatokból adódó problémákért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. Bármely ezen okból adódó reklamációt, kártérítési igényt a Szolgáltató elfogadni nem tud – pl.: tévesen megadott címre történt postázás.

4.3 Adatbeviteli hibák javítása
Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, termék nevének eltévesztése, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím)

 4.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató visszaigazoló email útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló email tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
E visszaigazoló email Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.
A szerződés megkötésével vásárlási kötelezettség terheli a Vevőt! Érvényes létrejött szerződés esetén a Vevő köteles átvenni a terméket, elállási jogát csak ez után gyakorolhatja!
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.
Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló email-ben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal  jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5 Fizetés
Készpénzben: A termék személyes, az érvényben lévő kampány szerinti megadott címen történő átvétele esetén.
Fizetés átutalással: A termék postai úton vagy e-mailben történő kiszállítása esetén a Felhasználó a megrendelés végösszegét átutalással teljesíti.

4.6 Számla
A számlát a Felhasználó postai úton vagy email-ben, elektronikus számla formájában kapja meg.

A termék alanyi adómentes! A számla végösszege így nem tartalmaz áfát.

4.7 Szállítás – Átvétel
A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó számára:

Személyes átvétel: A termék a kampányban megadott átvételi ponton vehető át.

Postai úton történő szállítás: A Honlapon leadott rendelések kiszállítása postai úton történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott szállítási címre.

Elektronikus postázás (e-mail): A Honlapon leadott rendelések teljesítése e-mailben történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Szállítási költség:

Személyes átvétel: ingyenes

Postai úton – Magyarország területén: elsőbbségi kiszállítás: 790.- Ft

E-mailben: ingyenes
Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
Jegyzőkönyv hiányában nem áll módunkban reklamációt elfogadni!
Bármely fizika sérülés esetén ne vegye át a küldeményt, csak abban az esetben, ha ellenőrizte a küldemény tartalmának sértetlenségét!
Amennyiben még is átvételre került, ezzel elfogadta, hogy a termék sértetlen, későbbiekben reklamációt nem tudunk elfogadni fizikai sérülésre.

Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

4.8. Fizetés

4.9. Szállítási határidő
A megrendelés kiszállításának határideje 4-5 munkanap. Amennyiben valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A Posta által okozott esetleges késésekért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni. A küldemény a rendelés napját követő 4 napon belül kerül postai feladásra. Innentől számítva 1-2 munkanap az érkezés.

4.10. Ajándékutalvány felhasználhatósága

Az Ajándékutalvány felhasználhatósági ideje az utalványon feltüntetett időpontig érvényes, kizárólag az azon megjelölt szolgáltatásra, kizárólag a leírásban megjelölt helyszínen vehető igénybe.

Névre szóló Ajándékutalvány másra nem átruházható.

Az Ajándékutalvány kézpénzre nem váltható. Az ajándékutalvány Felhasználó általi nem teljesülése esetén nem visszaváltható.

5. Elállási jog

5.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatónak (elektronikus úton küldött levél útján vagy írásban a termék visszaküldése során a 1. pontban feltüntetett elérhetőségre. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Telefonon leadott elállás esetén erre nincs lehetőség.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 munkanapon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött küldeményt nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Az elállási jogot csak átvett termékekre érvényes, a szerződés megkötésével vásárlási kötelezettség terheli a Vevőt! Érvényes létrejött szerződés esetén a Vevő köteles átvenni a terméket , elállási jogát csak ez után gyakorolhatja!

A visszatérítés során a Szolgáltató csak magyar bankszámlára utal forintban. Más visszatérítési módra nincs lehetőség!

A visszatérítés során hibásan megadott adatokért felelősséget nem vállalunk (pl. hibás számlaszám). Ezen adatokat csak email-ban vagy írásban tudjuk fogadni. Telefonon erre nincs lehetőség.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A visszaküldött küldeménynek tartalmaznia kell a terméket  és a  kitöltött papír alapú elállási jogot!

5.2 Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
c) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
d) vannak olyan termékek, amiket csak az eredeti csomagolásban lehet visszaküldeni, az ezekre felbontás után már nem lehet elállási jogot érvényesíteni, higiéniai és egészségvédelmi termékek (fülbevaló)

e) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
f) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 6. Szavatosság

6.1 Kellékszavatosság
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 hét elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két hét elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult (továbbiakban Vásárló) az átvétel időpontjától számított 2 hét elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy héten belül közölni a Szolgáltatóval. Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított egy héten belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított egy hét eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.2 Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az ‎5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a forgalomba hozatalától számított két héten belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított egy héten belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti:
Név: Bánszki Ildikó
Cím: 5600 Békéscsaba Omaszta utca 42.
E-mail: info@keziras-elemzes.hu
Telefonszám:  +36-30/5823668

6.3 Jótállás

Garancia a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletben a Magyar Köztársaság területén, a PTK 685. § e pontjában) meghatározott fogyasztói szerződés keretében történő kötelezettség alapján.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállási kapcsolatban az egyes fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletben felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet Mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év,melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzemben helyezését a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi , az üzemben helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesíts után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre ,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 6.1 és a 6.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Panaszát csak írásban van módunkban elfogadni.
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:
Cím: 5600 Békéscsaba Omaszta utca 42.
E-mail: info@keziras-elemzes.hu
Telefonszám:  +36-30/5823668

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
Szóbeli panaszt nem tudunk elfogadni (telefon,skyp) hangrögzítésre nincs lehetőségünk.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
Figyelem! A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

– Bírósági eljárás kezdeményezése

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9.Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A honlapon feltüntetett árak végső  árak, amelyek az  ÁFÁ -t nem tartalmazzák, mivel alanyi jogon ÁFA mentesek vagyunk.